Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01, Bratislava

Stránkové hodiny: Utorok 8:00-12:00, 13:00-15:00

Štvrtok 13:00-17:00

Havarijná služba

Od 01.08.2017 zabezpečuje pohotovostnú a havarijnú službu firma:

LICHES s.r.o.

Petöfiho 54

821 06 Bratislava

e-mail: liches@liches.sk

Nonstop služba dispečing: 0949 157 562

Technické veci: Libor Modrovich, tel: 0904 159 301