Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01, Bratislava

Stránkové hodiny: Utorok 8:00-12:00, 13:00-15:00

Štvrtok 13:00-17:00

Spoločnosť Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01 Bratislava, IČO: 35 970 740 bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.12.2005 ako 100% dcérska spoločnosť Stavebného bytového družstva Bratislava II, Strojnícka 8, 827 01 Bratislava. IČO: 00 169 382.

Spoločnosť začala svoju činnosť dňom 01.01.2006

Predmetom činnosti spoločnosti sú:

 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • upratovacie práce
 • odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
 • správa bytového a nebytového fondu
 • údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • čistiace a upratovacie služby
 • technik požiarnej ochrany
 • inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
 • sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu

Spoločnosť je v zmysle zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domoch a zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zapísaná v zozname správcov evidovanom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Štatutárnymi zástupcami spoločnosti sú konatelia:

 • Martin Hanták
 • Ing. Juraj Jakubec

Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti a podpisujú za ňu v plnom rozsahu vo všetkých záležitostiach samostatne.